Vi planter og søger tilskud til

din skovrejsning

Få Tilskud til din nye skov

Du kan få offentligt tilskud på skovrejsning på op til 32.000kr pr. hektar.
Det kan ofte dække alle etableringsomkostningerne. Du kan vælge selv at udføre noget af arbejdet eller overlade det hele til os. Der er penge at spare, hvis du selv kan klargøre arealet inden plantning og renholde mellem træerne de første år.
Blandet løvskov med lærk som ammetræer plantet med tilskud
Hos Skovdyrkerne samarbejder vi også med private virksomheder og fonde. Det gav sidste år op til 50.000kr pr. hektar til skovejeren i tilskud. Hvis du vælger at etablere din skov i samarbejde med private fonde, kan du opnå mere frihed bl.a. i forhold til valg af træarter.

Der er forskellige statslige tilskudsordninger, som er relevante for dig som kommende skovejer. Den vigtigste er tilskudsordningen til privat skovrejsning. Her kan få op til 16.000 kr pr. hektar, hvis du planter nåleskov og 32.000 kr for løvskov. For at opnå det fulde tilskud skal arealet være over to hektar, og arealet må ikke dybdepløjes inden plantning. Din nye skov bliver pålagt fredskovspligt. Læs mere om det på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Jagttegnsmidlerne giver mulighed for tilskud til at grave et vandhul, og biodiversitetspuljerne kan blandt andet give livslang betaling til bevarelse af døende træer, hvis der i forvejen er ældre træer på ejendommen, som du ønsker at integrere i skoven.

Vi har også et samarbejde med en række fonde, herunder Klimaskovfonden og Nyskovfonden, som i 2022 ydede et tilskud på op til 50.000 kr pr. hektar, modsat de maksimale 32.000 kr i den statslige ordning.

Reglerne for tilskud bliver løbende revideret, men vores skovrejsningskonsulenter er opdateret på de seneste krav. 

Hvis du spørgsmål til skovrejsning med tilskud kan du skrive til os her.

Du kan også læse mere om de statslige tilskudsordninger til skovrejsning her.

Nyskovfondens hjemmeside finder du her.

Sådan foregår en skovrejsning

Hos Skovdyrkerne kan vi klare alt for dig – lige fra designet af skoven til selve plantningen. Vi rådgiver også om den videre pleje af din skov, uanset om du ønsker jagt, tømmerproduktion eller naturværdier.

Først går vi en tur på ejendommen. Her tager vi en snak om dine ønsker for din kommende skov. Dernæst kører vi hjem på kontoret og kigger på jordbundsforhold og topografien i området, samt relevante fredninger. Så udarbejder vi et skovkort i samarbejde med dig. Når det er på plads, går vi i gang med ansøgningsarbejdet, som blandt andet inkluderer, VVM-redegørelse og tilskudsansøgning. Det kan tage op til et år før ansøgningen er behandlet hos Landbrugsstyrelsen. Til slut bestiller vi planterne hjem fra en de planteskoler, som vi samarbejder med. Herefter begynder det egentlige arbejde med plantningen.

Vi samarbejder med lokale entreprenører som udfører plantningen under kyndig vejledning af en af vores skovfogeder. Normalt planter vi i rækker, som gør det let at renholde arealet efterfølgende. Vi sætter ofte hegn om arealet for at beskytte de unge træer mod hjortebid.

Når først planterne er i jorden, går det hurtigere, end man tror. Billedet i baggrunden er taget i en skovrejsning fra 2013. Poppeltræerne i de fremtidige kørespor er allerede tyve meter høje og klar til at blive fældet for at give lys og luft til løvtræerne nedenunder.

Kom til skovrejsningsmøde 2023

Vi afholder netop nu skovrejsningsmøder i hele landet.

Kom og få en snak med vores skovrejsningskonsulenter om dine muligheder for at rejse skov med tilskud – til glæde for dig og din familie, og for klimaet, grundvandet, vildtet og det øvrige samfund.

TRÆERNE vokser og vokser

År 0
Der udarbejdes skovkort og de relevante tilladelser indhentes.
År 1
Først foretages en almindelig landbrugspløjning og så kommer planterne i jorden, dernæst stilles vildthegn op.
År 3
De første tre år renholdes skoven for ukrudt mekanisk.
År 5
Skoven er nu højere end skovfogeden.
År 7
Afhængig af væksten kan de første ammetræer tyndes væk og stier kan etableres.
År 9
Afhængig af træart og jordbundsforhold er skoven nu mellem fire og otte meter høj. Og skoven kan nydes i al sin herlighed.
Previous slide
Next slide

BRING DINE IDÉER PÅ BANEN

En skovrejsning er en kreativ proces, hvor dine ønsker og drømme er kernen af projektet.
Nogle planter skov for at have en afgrøde, som er let at passe
Andre planter skov for at blive selvforsynende på brænde
Andre planter skov for at kunne sælge træ til savværker
Andre planter skov for at passe på deres drikkevand
Andre planter skov som en langsigtet investering
Andre planter skov for at rette deres marker op
Andre planter skov for at tiltrække vildt
Andre planter skov for naturens skyld
Andre planter skov for klimaet
Uanset hvorfor du gerne vil plante en skov, kan vi hjælpe dig med at omdanne dine ideer til en levende, spændende og produktiv skov.
skovrejsning med lysning og foder til vildtet

Vi har plantet skov i mere end 100 år

Det er skovejerne, der ejer Skovdyrkerne. Sådan har det været i mere end 100 år. Vi har fem lokalforeninger, som dækker hele landet. Derfor er der altid en skovfoged med speciale i skovrejsning tæt på dig.

Skovdyrkerne er ejet af godt 4000 skovejere og er en sammenslutning af de tidligere småskovsforeninger. Vores fem lokalforeninger er struktureret som nonprofit andelsselskaber.

Alene i 2021 rejste vi 591 hektar skov i Danmark og kom over 4.000.000 planter i jorden. Det svarer til hele det skovbevoksede areal i Jægersborg Dyrehave.

Vores forretning består i øvrigt i rådgivningsarbejde indenfor skovbrug, råtræ, natur, juletræer og klippegrønt.

 

Læs om vores organisation på:

www.skovdyrkerne.dk

Skovfoged måler tømmer
småskovforeningens vedtægter
skovfoged kigger på ungt træ

Udvalgte projekter

Skovrejsning med Verdo Vand

I samarbejde med Verdo Vand rejste vi i foråret 2021 skov for at beskytte grundvandet i Randers kommune. Vi inviterede en 1. klasse med, som hjalp med plantearbejdet.

Gør-det-selv-skovrejsning

Nær Himmelbjerget har vi et medlem, der har bygget sin egen plantemaskine. Vi leverer planterne, og han står selv for at få planterne i jorden.

Samarbejde med Klimaskovfonden

Sidst i april 2022 hjalp vi Klimaskovfonden med at plante deres første skov. Det fandt sted i Guldborgsund kommune i solskinsvejr med hjælp fra fyrre glade mennesker.

Struers Folkeskov

Vi plantede sidste år Struer Folkeskov med hjælp fra et hav af frivillige og 1200 skolebørn. Skovens hovedformål er at skabe mere biodiversitet omkring Struer

Hvis du planter en hektar varieret skov,
binder du i gennemsnit

1 TON CO2
HVERT ÅR

Det er samme mængde som udledes ved at køre

1 KM
I EN GENNEMSNITLIG PERSONBIL INDREGISTRERET I 2021

skovfogeder der taler dit sprog

Skovdyrkerne Nord-Øst

Skovrejsningskonsulent

Mobil 40 86 73 17

ptg@skovdyrkerne.dk

Skovdyrkerne Øerne

Skovrejsningskonsulent

Mobil 25 55 42 04

bjt@skovdyrkerne.dk

 

Skovdyrkerne Syd

Skovrejsningskonsulent

Mobil 24 87 55 27

msh@skovdyrkerne.dk

Skovdyrkerne Vest

Skovrejsningskonsulent

Mobil 51 36 24 25

abj@skovdyrkerne.dk

 

Skovdyrkerne Midt

Skovrejsningskonsulent

Mobil 23 99 44 45

jjl@skovdyrkerne.dk

 

lad os tage en snak