Certificeret træ sælges

til højere priser

Din naturlige partner

Skovdyrkerne er en medlemsejet organisation, der består af lokalforeninger i hele landet, så der er altid en skovfoged med speciale i skovcertificering tæt på dig.

I 2007 blev Skovdyrkerne godkendt som ’paraplyorganisation’ under PEFCTM – den mest udbredte danske skovcertificeringsordning. I dag er Skovdyrkerne også godkendt til at hjælpe dig med at blive FSC® certificeret ved at optage dig under vores gruppecertifikat. Læs mere om skovdyrkerne på vores website: www.skovdyrkerne.dk eller tag direkte kontakt til en skovfoged med speciale i certificering her.

Sådan foregår en certificering

Skovdyrkerne klarer alt for dig. En skovcertificering består af en initialgennemgang af ejendommen og indhentelse af dokumentation. Hvis dokumenterne er i orden, kan certificeringen klares fra kontoret.

Eller udfyld kontaktformularen her, så vender en skovfoged tilbage til dig snarest muligt

For de fleste skove er kravene til certificering allerede opfyldt.
Det skal bare dokumenteres.
bæredygtighedstrekant

CertifIcering skaber mange værdier

Certificering giver højere priser og lettere afsætning af råtræ. Men skovens herlighed øges også.

Bedre jagt

Vådområder tiltrækker en lang række dyrearter. Vildtet har brug for sølehuller og etablering af vandhuller eller tilkastning af grøfter kan forbedre jagten på ejendommen.

Svampe og insekter

En lang række af danmarks truede insekter og svampe er afhængig af dødt ved i skoven. At efterlade døde træer kan tiltrække mere insektliv.

Livet i skoven

Skovens økosystem er afhængig af insekterne. Flere skovfugle og gnavere kommer til, og de udgør fødegrundlaget for skoven større rovdyr som ræve og grævlinger.

Blandingsbevoksninger

Man kan sagtens dyrke værdifuld nåletræ i en artsrig skov. Samtidig skaber en rig sammensætning af træarter grundlaget for en robust og indtægtsgivende skov i fremtiden.

Rundvisning i en certificeret skov

To ordninger

På PEFC's hjemmeside kan du læse mere om certificering under PEFC-ordningen
Klik her
På FSC's danske hjemmeside kan du læse mere om certificering under FSC-ordningen
Klik her

Begge certificeringsordninger stiller krav til skoven bæredygtighed, det vil sige social værdier, økonomiske værdier og naturlige værdier.

PEFC-mærket er producenternes egen ordning, og den er først og fremmest national. Det gør at kravene i PEFC-ordningen tager større hensyn til skovbrugets historie i Danmark.

FSC-mærket er forbrugernes ordning. Efterspørgelsen hos slutkunderne er lige nu større for FSC-mærket produkter. Til gengæld er der krav i FSC-ordningen, som gør certificeringen lidt mere omstændig, fordi mærket oprindeligt er udviklet til beskyttelse af tropiske regnskove.

Derfor anbefaler vi, at du først og fremmest vælger PEFC-ordningen. 

Du kan også lade din skov dobbeltcertificere. Det vælger flere større og offentlige skovbrug.

Udfyld kontaktformularen nederst på siden, så vil en skovfoged vende tilbage og besvare dine spørgsmål bedst muligt.

Du kan læse mere om PEFC-mærket her og FSC-mærket her.

PEFC-Certificeret nåletræ
sælges lige nu op til

1 KR DYRERE
PR KUBIKMETER

Stil krav til din skov

En certificering af din skov sikrer, at alle afsætningskanaler for dit råtræ er åbne i fremtidens marked. En certificering af skovdriften er en dokumentation for, at driften er bæredygtig. Det vil sige, at den tager hensyn til miljø, natur og publikum samt til eventuelle ansattes rettigheder.

overordnet skal den certificerede skov arbejde i retning af

·       mere selvforyngelse

·       bedre publikumsadgang

·       flere blandingsbevoksninger

·    bedre vilkår for skovens ansatte

·       mindre grad af jordbearbejdning

·       større andel hjemmehørende træarter

·       mere efterladt dødt ved i bevoksningerne

·      Grundigere dokumentation for skovens drift

·     en procentdel af arealet udlagt til biodiversitet

·       mindre brug af hjælpestoffer som gødning og pesticider

tag en snak med en skovfoged

EFTERSPØRGSLEN ER STADIG STIGENDE

I STARK-KONCERNENS TØMMERHANDLER BESTÅR 99% AF DET LAGERFØRTE TØMMER FRA PEFC- ELLER FSC-CERTIFICEREDE SKOVE.